Wersja mobilnaW związku z zapowiedzią wdrożenia do szkół wieloletniego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przygotowaliśmy również rozwiązania w wersji mobilnej. Głównym założeniem programu jest stworzenie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

Proponowane rozwiązanie nie tylko daje możliwość spełnienia założeń programowych. Dodatkową korzyścią jest niski pobór mocy komputerów przenośnych w stosunku do komputerów stacjonarnych oraz ich mobilność. Jednego dnia możemy wykorzystać zestaw laptopów do zajęć z geografii, biologii czy matematyki, bez zamiany sal określonych w planie zajęć. Ponadto wykorzystując tego rodzaju technologie możemy wskazać uczniom różne metody wyszukiwania informacji czy dostępne źródła wiedzy.